Kauneushoitola Face Nice

Hinnasto

Anna itsellesi aikaa hoitaen ja hem­mo­tel­len ihoasi - samalla huolehdit omasta hy­vin­voin­nis­ta­si!


Palvelen yhtä asiakasta ker­ral­laan.

Asiak­kail­le on tarjolla käsidesiä ja 

kä­sien­pe­su­mah­dol­li­suus.


KAS­VO­HOI­DOT:Pe­rus­kas­vo­hoi­to 90 min 68 €: 


Ihon tarpeiden mukaan tehtävä 

hoito, johon kuuluu al­ku­puh­dis­tus, 

höyrytys + kuorinta, tar­vit­taes­sa 

me­kaa­ni­nen puhdistus, kulmien 

siis­ti­mi­nen,  seerumi, hieronta, 

naamio ja lop­pu­tuot­teet


Miesten kas­vo­hoi­to 90 min 68 €:


Kuten pe­rus­kas­vo­hoi­to, hieronta

käsittää kasvot ja kaulan, 

naamio myös käsille


Ihon­puh­dis­tus 60 min 58 €: 


Al­ku­puh­dis­tus,  höyrytys +

 kuorinta, me­kaa­ni­nen 

puhdistus,  kulmien 

siis­ti­mi­nen, naamio, seerumi 

ja lop­pu­tuot­teet

 + 5 € peh­mit­tä­vä eri­kois­kuo­rin­ta

+ 5 € ta­sa­pai­not­ta­va eri­kois­naa­mio


Nuo­ri­so­kas­vo­hoi­to 50 min 50 €: 


Alle 18-vuo­tiail­le tehtävä,

nuoren ihon tarpeiden mukainen 

hoito. Al­ku­puh­dis­tus,  höyrytys + 

kuorinta, me­kaa­ni­nen puhdistus, 

naamio ja lop­pu­tuot­teet

+ 5 € kulmien siis­ti­mi­nen 

+ 5 € peh­mit­tä­vä eri­kois­kuo­rin­ta

+ 5 € ta­sa­pai­not­ta­va eri­kois­naa­mio


Mi­ni­kas­vo­hoi­to 30 min 30 €

Ihana vaih­toeh­to vaikka toisen

 hoidon yh­tey­des­sä tehtynä: 


Pi­ka­vir­kis­tys kasvoille. 

Al­ku­puh­dis­tus, AHA-kuorinta, 

kan­gas­naa­mio ja lop­pu­tuot­teet

+ 5 € kulmien siis­ti­mi­nenAina ei ole helppoa päättää, 

mikä vaih­toeh­dois­ta olisi

 paras juuri nyt omalle iholle.

 Net­tia­jan­va­rauk­ses­ta löydät

 En osaa päättää -vaih­toeh­don, 

jolla saat varattua ajan kas­vo­hoi­toon, 

jossa päätetään vasta paikan päällä, 

mikä vaih­toeh­dois­ta valitaan.PAYOT ERI­KOIS­KAS­VO­HOI­DOT:Hoidot sis. al­ku­puh­dis­tus, 

kuorinta, tar­vit­taes­sa me­kaa­ni­nen 

puhdistus,  kulmien siis­ti­mi­nen, 

seerumi, hieronta, naamio 

ja lop­pu­tuot­teet. Hoitojen osana 

käytetään vain näissä hoidoissa 

käy­tet­tä­viä tuotteita ja/tai osioita.Ta­sa­pai­not­ta­va eri­kois­kas­vo­hoi­to 90 min 78 €:


Puh­dis­ta­va hoito ras­voit­tu­val­le

tai epä­puh­taal­le iholle


Lämpiävä grei­pin­sie­me­niä 

sisältävä  eri­kois­kuo­rin­ta ja 

höyryn aikana vai­kut­ta­va

 puh­dis­ta­va naamio peh­mit­tä­vät ihoa 

te­hok­kaas­ti. Chilen minttu-uutetta

ja kaoliinia sisältävä eri­kois­naa­mio

ta­sa­pai­not­taa ta­lin­tuo­tan­toa.


Rau­hoit­ta­va eri­kois­kas­vo­hoi­to 90 min 78 €


Rea­goi­val­le tai pu­noit­ta­val­le iholle


Ihon rea­goi­vuut­ta vähentävä 

hoito sisältää eri­kois­naa­mion, 

jossa ruusu, jasmiini 

ja ruis­kau­nok­ki peh­mit­tä­vät,

 rau­hoit­ta­vat sekä vä­hen­tä­vät

 ärsytystä yhdessä ta­sa­pai­not­ta­vien

 pro­bioot­tien ja pre­bioot­tien kanssa


Kir­kas­ta­va eri­kois­kas­vo­hoi­to 90 min 78 €: 


Virkistää ja piristää kasvoja


Hoidossa käytetään acai- ja 

goji-marjoja si­säl­tä­vää 

eri­kois­naa­mio­ta, joka saa 

ihon hehkumaan poistaen

vä­sy­myk­sen merkit


Ravitseva eri­kois­kas­vo­hoi­to 90 min 78 €: 


Korjaava hoito kuivalle ja karhealle iholle


Hoidossa käytetään 

eri­kois­naa­mio­ta, joka 

sisältää mm. avokado- ja 

au­rin­gon­kuk­ka­öl­jyä, jotka 

peh­mit­tä­vät ihoa te­hok­kaas­ti


Detox eri­kois­kas­vo­hoi­to 90 min 78 €: 


Parantaa ihon ai­neen­vaih­dun­taa ja

tasoittaa ihon sävyä


Hoidossa käytetään 

kak­sois­kuo­rin­taa ihon 

sy­vä­puh­dis­ta­mi­sek­si sekä 

mag­ne­tiit­ti­par­tik­ke­lei­ta 

si­säl­tä­vää ihon elin­voi­maa 

pa­ran­ta­vaa eri­kois­naa­mio­ta, 

joka pois­te­taan kasvoilta

 tähän hoitoon tar­koi­te­tun 

magneetin avulla.


Kos­teut­ta­va eri­kois­kas­vo­hoi­to 90 min 83 €: 


Kuivalle ja ki­ris­tä­väl­le iholle


Hoidossa käytetään 

ak­tii­viai­nei­mey­tet­tyä

(mm. hy­alu­ro­ni­hap­po ja aloe 

vera) eri­kois­naa­mio­ta,

 joka le­vi­te­tään kasvoille

 ja kaulalle. Naamion 

vai­ku­tus­ta te­hos­te­taan

 hie­ro­mal­la kasvoja ja 

kaulaa lasisilla 

hie­ron­tak­ry­osfää­reil­lä, 

jotka vii­len­tä­vät ja 

vir­kis­tä­vät kasvoja.


AHA-eri­kois­kas­vo­hoi­to 90 min 83 €: 


Uudistava anti-age hoito


Tehokas he­del­mä­hap­po­kuo­rin­ta 

tasoittaa ihon pintaa ja 

yh­te­näis­tää sen sävyä. 

Hoi­to­koko­nai­suu­teen kuuluu

myös mm. hy­alu­ro­ni­hap­poa ja 

aloe veraa sisältävä eri­kois­naa­mio,

 joka kos­teut­taa ja tasoittaa ihoa.

Hoitoa suo­si­tel­laan +30-vuo­tiail­le.


Luksus eri­kois­kas­vo­hoi­to 90 min 83 €: 


Elvyttävä, ylellinen ja koko­nais­val­tai­nen anti-age hoito


Hoitoon kuuluu vain 

tässä koko­nai­suu­des­sa käy­tet­tä­vät 

hel­miäis­kuo­rin­ta­hel­met,

 he­leyt­tä­vä hie­ron­ta­voi­de ja 

uudistava eri­kois­naa­mio. 

Kuo­rin­ta­hel­mi­kä­sit­te­lyn lisäksi 

kasvoille le­vi­te­tään myös 

sy­vä­puh­dis­ta­va naamio. 

Hoitoon kuuluu lisäksi

 käsien kuorinta ja hieronta.


Kiin­teyt­tä­vä eri­kois­kas­vo­hoi­to 90 min 83 €:


liftaava anti-age kas­vo­hoi­to


Iho sy­vä­puh­dis­te­taan 

kak­sois­kuo­rin­nal­la,

naamiona käytetään 

muo­toil­tua ak­tii­viai­ne­naa­mio­ta,

 jonka ko­hot­ta­vaa vai­ku­tus­ta

 te­hos­te­taan kä­sit­te­le­mäl­lä

 kasvoja naamion aikana 

eri­tyi­sel­lä  pai­ne­lu­tek­nii­kal­la. 

Hoitoa suo­si­tel­laan +50-vuo­tiail­le.


Kohottava eri­kois­kas­vo­hoi­to 90 min 83 €:


kas­von­piir­tei­tä muokkaava kas­vo­hoi­to 


Hoitoon kuuluu vain tässä hoidossa 

käy­tet­tä­vä  ihon toi­min­to­ja elvyttävä

eri­kois­naa­mio, jonka aikana tehdään

kasvoja kiin­teyt­tä­vä eri­kois­hie­ron­ta.

Naamion jälkeen kasvoille imey­te­tään

 seerumi  Payotin omalla gua sha -vä­li­neel­lä.ANUMATI SKINCARE HOIDOT:


Ren­tout­ta­va kas­vo­hoi­to 60 min 65 €


stressiä poistava ja ihoa uudistava hoito

luon­non­kos­me­tiik­ka­tuot­teil­la tehtynä


Sis. al­ku­puh­dis­tus, kasvojen 

kuorinta, kuu­ki­vil­lä tehtävä

 lym­fa­hie­ron­ta kasvoille, naamio, 

jonka aikana decol­le­ten ja 

kaulan alueen hieronta sekä 

pää­hie­ron­ta, seerumi ja 

lop­pu­tuot­teet

 + 5€ kulmien siis­ti­mi­nen Kas­vo­hoi­to­jen li­sä­pal­ve­lut

(hoidon kestoon n. +15 min):


Kulmien värjäys 12 €

Ripsien värjäys 12 €

Ripsi- ja kul­ma­vär­jäys 22 €

Sil­mä­nym­pä­rys­naa­mio­la­put 5 €

Kos­teut­ta­va naamio käsille 5 €

Mi­ni­kä­si­hoi­to 10 €

 + lakkaus 5 €

Pää­hie­ron­ta, kä­si­hie­ron­ta

 tai jal­ka­hie­ron­ta 10 €

Myös kasvojen alueen 

so­ke­roin­ti on mah­dol­lis­ta 

tehdä kas­vo­hoi­don yh­tey­des­sä.

Katso hinnat kohdasta so­ke­roin­nit


RIPSET JA KULMAT:


Kulmat voidaan muotoilla

nyp­pi­mäl­lä ja/tai sokerilla

Kaikkiin tämän kohdan 

hoitoihin voidaan lisätä

 sil­mä­nym­pä­ry­si­hoa ta­soit­ta­vat

 ja vä­sy­myk­sen merkkejä

 häi­vyt­tä­vät naa­mio­la­put +5 €


ker­ta­käyn­ti/maks. 6 viikon käyn­ti­vä­li


Kulmien muotoilu 12 €/10 €

Kulmien muotoilu ja värjäys 17 €/15 €

Ripsien värjäys 15 €/13 €

Ripsien värjäys ja kulmien muotoilu 23 €/20 €

Ripsien ja kulmien värjäys sis. kulmien muotoilun 28 €/25 €


Kulmien ja ripsien vär­jäyk­siä ei tehdä alle 16-vuo­tiail­leRIPSIEN KES­TO­TAI­VU­TUS & KULMIEN LA­MI­NOIN­TI


Ripsien kes­to­tai­vu­tus (lash lift) 

sis. ripsien vär­jäyk­sen 

noin 75 min 60 €


Ripsien kes­to­tai­vu­tus (lash lift)

ja kulmien muotoilu 

noin 90 min 65 €

sis. ripsien vär­jäyk­sen


Ripsien kes­to­tai­vu­tus (lash lift) 

ja kulmien muotoilu & värjäys

noin 105 min 70 € 

sis. ripsien vär­jäyk­sen 


Kulmien la­mi­noin­ti

 (brow lift/kes­to­muo­toi­lu)

noin 45 min 40 €

sis. kulmien siis­ti­mi­sen 


Kulmien la­mi­noin­ti 

ja kulmien värjäys

(brow lift/kes­to­muo­toi­lu)

noin 50 min 50 €

sis. kulmien siis­ti­mi­sen 


Ripsien kes­to­tai­vu­tus 

(lash lift) 

ja kulmien la­mi­noin­ti 

(brow lift/kes­to­muo­toi­lu)

noin 120 min 90 €

 sis. kulmien siis­ti­mi­sen, 

ripsien ja kulmien vär­jäyk­sen 


Ripsien kes­to­tai­vu­tuk­sia ja kulmien la­mi­noin­te­ja ei tehdä alle 16-vuo­tiail­le


Otathan huomioon aikaa

 va­ra­tes­sa­si,  että kes­to­tai­vu­tet­tu­ja

tai la­mi­noi­tu­ja ripsiä/kulmia

 ei saa kastella 24H kä­sit­te­lys­tä!JAL­KA­HOI­DOT:Jal­ka­hoi­to hie­ron­nal­la n. 75 min 48 €:

Jal­ka­kyl­py, ko­vet­tu­mien poisto,

kynsien ja kyn­si­nau­ho­jen hoito,

 jal­ka­hie­ron­ta 

 + 10 € koko jalkojen öl­jy­hie­ron­ta  


Jal­ka­hoi­to ilman hierontaa n. 60 min 42 €:

Jal­ka­kyl­py, ko­vet­tu­mien poisto,

kynsien ja kyn­si­nau­ho­jen hoito,

 jal­ka­voi­teen levitys


Hem­mot­te­lu­jal­ka­hoi­to n. 45 min 40 €:

Jal­ka­kyl­py, jalkojen raspaus ja

 kynsien viilaus, pidempi jal­ka­hie­ron­ta


Mi­ni­jal­ka­hoi­to n. 30 min 30€ : 

Jal­ka­kyl­py, kynsien hoito tai ko­vet­tu­mien poisto,

jal­ka­voi­teen levitys 


Jal­ka­hoi­to­jen li­sä­pal­ve­lut:

+ 8 € var­paan­kyn­sien lakkaus (sis. 5 ml lakan)

+ 5 € polviin saakka ulottuva kuorinta

+ 5 € polviin saakka ulottuva kos­teut­ta­va naamio

+30 € säärten so­ke­roin­ti jal­ka­hoi­don yh­tey­des­säKÄ­SI­HOI­DOT:


Käsihoito 35 min 25 €:

Kynsien viilaus ja 

kyn­si­nau­ho­jen hoito, 

kä­si­hie­ron­ta

+ 5 € sor­men­kyn­sien lakkaus

+ 5 € käsien kuorinta kyy­när­pää­hän asti

+ 5 € kos­teut­ta­va naamio käsille


Mi­ni­kä­si­hoi­to 20 min 15 €:

Kynsien ja kyn­si­nau­ho­jen

 kevyt siis­ti­mi­nen, 

kä­si­voi­teen levitys

kts. li­sä­pal­ve­lu­mah­dol­li­suu­det ylläSO­KE­ROIN­NIT:


Kasvot 1 alue 10 €

Kasvot 2 aluetta 15 €

Kasvot laaja 20 €

Kainalot 20 €

Kä­si­var­ret 20 €

Selkä 40 €

Sääret 35 €

Sääret ja reidet 60 €

Bikini 25 €

Bikinistä var­pai­siin 75 €

Laaja bikini 40 €

String 45 €

Bra­si­lia­lai­nen (naisille) 60 €

Bra­si­lia­lai­nen huolto (naisille) 50 €


Useamman alueen so­ke­roin­ti samalla kerralla -10%

Saman alueen so­ke­roin­ti maks. 6 viikon välein -10%MEIK­KAUK­SET:


Meikki 40 €

+ ir­to­rip­si­tup­sut 5 €

Mei­ki­no­pas­tus 40 €


Meik­kauk­set voidaan tehdä 

hoitolan lisäksi myös 

muualla, sinulle

sopivassa paikassaHOIDOT VAR­TA­LOL­LE:


Hem­mot­te­lu­pa­ket­ti:

 jal­ka­kyl­py sekä

jal­ka­hie­ron­ta +

pää- ja kä­si­hie­ron­ta

60 min 50 €


Ren­tout­ta­va var­ta­lo­hie­ron­ta: 

lempeä öl­jy­hie­ron­ta

 päästä var­pai­siin

60 min 45 €

90 min 60 € 

+ vartalon kui­va­har­jaus 10 €YLEISTÄ:


Kaikki hoidot yh­dis­tel­tä­vis­sä ja

 muun­nel­ta­vis­sa tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä ja suun­ni­tel­laan 

sinulle sopiva koko­nai­suus!


Esteen sattuessa muis­tat­han

 peruuttaa tai muuttaa aikasi. 

Pe­ruut­ta­mat­to­mis­ta ajoista 

ve­loi­te­taan 50% hoidon hinnasta.


Hinnat sis. ALV 24%.

Hinnasto voimassa tois­tai­sek­si.

Oikeudet muu­tok­siin pi­dä­te­tään.


Ajan­va­rauk­set & tie­dus­te­lut: 


040-7344462  

soitto/viesti/WhatsApp

Hoitoja teh­des­sä­ni pidän 

puhelimen ää­net­tö­mäl­lä. 

Jos olen estynyt vas­taa­mas­ta, 

soitan takaisin mah­dol­li­sim­man 

pian. 


Voit myös ottaa yhteyttä 

säh­kö­pos­tit­se tai laittaa 

viestiä Kau­neus­hoi­to­la Face Nicen 

Facebook- tai Instagram-sivujen kautta. 


Net­tia­jan­va­raus käy­tös­sä­si 24/7

Yh­teys­tie­dot:

Kauneushoitola & kosmetiikkapuoti Face Nice

Pihlajatie 5

21450 Tarvasjoki (Lieto)


puh. 040-7344462

Jos olen estynyt 

vastaamasta, soitan

takaisin mahdollisimman

pian. 


heidi.ronnemaa@niceface.fi


Jos sinulle tulee este varaamallesi hoitoajalle, 

muistathan peruuttaa tai muuttaa hoitoaikasi. 

Peruuttamattomista ajoista veloitetaan

50% hoidon hinnasta.

Info:

Tuotteita & koruja on 

mahdollisuus tilata myös 

paikan päällä käymättä, 

toimitus tällöin sopimuksen 

mukaan sovittuun paikkaan 

tai postitse. 


Hoitotila sijaitsee kotipihallamme 

erillisessä rakennuksessa,

sisäänkäynti on autokatoksen

päädyssä. Auton voit 

jättää mihin tahansa pihallemme

tai kadunvarteen.


Kauneushoitola sijaitsee

hyvien kulkuyhteyksien

päässä. Lähellä ovat mm.

Pöytyä, Aura, Marttila, 

Koski tl, Paimio ja Salo.

Liedon keskustaan on noin

20 min ajomatka.

SKY-kosmetologi
CIDESCO-kosmetologi

© Face Nice 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.